XLXX.NEWS

  • #VIP
  •  
Loading Code 
Vì cô quá thích cậu học trò, phải làm sao, phải làm sao, với quyền lực của mình cô đã mời cậu ấy ra khỏi lớp dể nói về chuyện làm tình, nào là làm tình sẽ giúp cậu tập trung hơn, sẽ giúp cậu học giỏi hơn, nhưng với việc cậu học trò dã có bạn gái khiến cậu phải dây dứt và không muốn làm tình với cô, nhưng cậu học trò non nớt này làm sao có thể thoát khỏi được bàn tay dâm đãng của cô giáo mình