XLXX.NEWS

  • #VIP
  •  
Loading Code 
Công ty có chế độ thanh toán chi phí cho nhân viên khi đi công tác kể cả dịch vụ nghĩ dưỡng và dịch vụ, anh nhân viên công ty thương hay đến những dịch vụ thổi kèn để thư giản và cô sếp nữ thấy chi phí dịch vụ quá cao và không muốn tốn kém nên cô đã tự mình phục vụ anh nhân viên này để tiết kiệm cho công ty được khoản tiền, đúng là anh thanh niên may mắn nhất năm