XLXX.NEWS

  • #VIP
  •  
Loading Code 
Một nữ sếp xinh đẹp luôn nghiêm khắc với tôi, người chỉ mắc lỗi ở công ty. Nhưng có một khuôn mặt khác mà tôi không thể cho người khác thấy … Khi tôi ở một mình, tôi mỉm cười và hỏi Ji-Po, “Tôi không cần phải làm việc!” ?? Bắn nhiều lần mà kiêm vào bên trong bằng pít-tông mạnh bạo thì mới được khen, nên em sẽ làm hết sức mình để không phụ lòng mong đợi của sếp nữ!